fbpx
ÅTERHÄMTNING GER TILLBAKA KREATIVITET 

Skogsbad – för dig som vill uppleva naturens läkande kraft

Skogsbad passar lika utmärkt för dig som enskild individ, som det gör under en konferens när ni önskar ägna er åt en avslappnande aktivitet. Ger ny energi och sätter fart på kreativiteten.

DEN ENKLASTE FORMEN AV ÅTERHÄMTNING

Skodsbad som balsam för stressade själar

Skogsbad på Värmdö

Har du någonsin upplevt skogsbad? Att vara i naturen, långt bortanför prestation och stress, med endast dina öppna sinnen? Att låta doften av tallbarr tränga in i ditt medvetande och känna den mjuka mossan mot dina bara händer? Att andas in och ut, på djupet, i mellanrummet.

Shinrin-yoku, som det också kallas, är en japansk naturterapi som uppstod på 80-talet. Tanken är att, genom att finna en större närvaro i naturen, få en motvikt till det stressade samhälle du lever i. I takt med att skogsbadandet visat sig ha många hälsofrämjande effekter, har det kommit att bli en mycket populär väg till återhämtning från en intrycksmättad vardag.

Skogsbad passar lika utmärkt för dig som enskild individ, som det gör under en konferens när ni önskar ägna er åt en avslappnande aktivitet. 

Välkommen att höra av dig. Jag ser fram att vara din skogsbadsguide.

Hälsan tas för givet tills du blir sjuk.
Kom ner i varv och fyll på med ny energi genom skogsbad

Skogsbad på Värmdö
NATURNÄRA ÄVENTYR FÖR KROPP OCH SJÄL

Skogsbad – En kravlös vistelse i skogen

Hur går ett skogsbad till?

När du bokar skogsbad med mig som guide, börjar vi med en vandring i naturen där du får ta del av en s.k. sinnesguidning. Jag hjälper dig rikta ditt fokus till här och nu, genom att öppna dina fem sinnen och vara närvarande i upplevelsen.

I en glänta stannar vi till. Här bjuder jag som skogsbadsguide in dig till långsamma, hälsofrämjande övningar, som hjälper dig att komma i djupare kontakt med naturen. Här skapas ett utrymme för återhämtning och inre lugn, där empati, kreativitet och större samarbetsförmåga kan födas.

SKOGSBAD PÅ VÄRMDÖ

Upptäck naturens läkande kraft

Skogsbadsguidning i grupp

Skogsbadsguidning i grupp

90 minuter på Värmdö

När du bokar skogsbadsguidningen så får du all information du behöver i ett mejl vid bokningen.
Vi kommer att utgå från min Studio om inget annat anges.

Hur Minowas skogsbadsguidning är utformat:

  • Jag inleder skogsbadet med en liten bakgrundshistoria av den Japanska traditionen och lite kort om fosknings resultat av utförandet av skogsbad.
  • Därefter vandrar vi utefter gruppens förmåga ca. 20 minuter.
  • Väll framme vid en glänta väljer du din plats, sittandes på en sten, liggande i mossan eller stående lutad mot ett träd.
  • Jag kommer att guida dig med min röst genom alla dina sinnen, ett sinne i taget.
  • Vid varje tillfälle gör vi en övning det kan vara flödesrörelse, bodyscaning eller skogsmandalas.
  • Innan vi går tillbaka så dricker vi något varmt och delar med oss av våra upplevelser. (Helt frivilligt)
  • Vi vandrar tillbaka i stillhet.

Välkommen att boka in ditt skogsbad.

Investering: 250 kr inkl moms

SKOGSBAD PÅ VÄRMDÖ

Skogsbada för hälsans skull

Positiva hälsoeffekter av skogsbad

Positiva hälsoeffekter av skogsbad

Visste du att forskning visat på flera positiva hälsoeffekter hos skogsbad? Många upplever sig nå en känsla av ökat välbefinnande, när de skogsbadar. Andra påvisade hälsoeffekter är:

– Sänkt puls och blodtryck
– Sänkt blodsockernivå
– Reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
– Bättre sömn
– Förbättrad kognition, koncentration och minne
– Ökat immunförsvar
– Lindring vid oro, nedstämdhet och depression
– Reducerade halter av kortisol och adrenalin, vilket reducerar stress
– Höjd energinivå (t.ex. vid utmattning)